De steen van Tonnenheide

 

 

Hij is zeker niet de allergrootste, maar imposant is hij wel, de steen

van Tonnenheide, oostelijk van de stad Rhaden tussen Diepholz

en Hannover in West-Duitsland. Voor de allergrootste uit

Scandinavië afkomstige zwerfkeien moeten we in het

oosten van Duitsland zijn, want hoe dichter bij het brongebied

in Scandinavië, des te groter doorgaans de keien zijn.

 

 

De steen van Tonnenheide is zo'n 10 meter lang, 7 meter breed

en 3 meter hoog en weegt niet minder dan 350 ton. De steen is niet

compleet. In vroeger jaren heeft men er zo'n 20 ton met buskruit van

af laten springen. Er viel destijds aan de handel in stenen en

steenbrokken een aardige cent te verdienen. Grote zwerfblokken

gebruikte men als 'steengroeve'. De steen van Tonnenheide is van

graniet en is gezien zijn kenmerken waarschijnlijk afkomstig uit de

Zuidzweedse provincie Blekinge, zo'n 750 km ten noorden van zijn

vindplaats.

 

 
 

 

   Tonnenheide_Grosser_Stein1

 

 

 
 

'Der Alte Schwede' bij Övelgönne


 

 

Alter_Schwede       Alter_schwede_klein_2

   In 1999 werd bij baggerwerkzaamheden in de Elbe ter hoogte

van Övelgönne bij Hamburg een enorme zwerfkei gevonden die

zich niet zo makkelijk liet verwijderen. Een zware drijvende kraan

moest er aan te pas komen om de kei met een omvang van ruim

19 meter en een hoogte van 4,5 meter uit het rivierbed te hijsen.

De steen heeft een gewicht van 217.000 kg!

 

 

Op 6 juni 2001 kreeg de kei een officiële plaats toegewezen op

de oever langs de Elbe en ontving daarbij de naam 'Der alte Schwede', niet helemaal origineel overigens, want ook in Saksen,

in het oosten van Duitsland, ligt een groot zwerfblok met die naam.

 

 

 

Grossgeschiebe_alte_schwede_2        Grossgeschiebe_kleine_schwede_1

 

 De kei is een grijze Vaxiögraniet, een gidsgesteente uit het oosten

van de provincie Småland in Zuid-Zweden. Onderzoek bracht aan het

licht dat de kei afkomstig is uit keileem uit de Elster-ijstijd

(Elsterien). Daarmee is deze 'Alte Schwede' ijstijdgeologisch gezien

het oudste grote zwerfblok in Duitsland. Alle andere grote

zwerfkeien dateren uit de twee ijstijden daarna (Saale- en Weichsel-

ijstijd). Interessant is dat aan de kei duidelijk te zien is dat hij door

het landijs getransporteerd is. Talrijke gletsjerkrassen sieren zijn

oppervlak. Bovendien zijn de uitstekende delen van de kei sterk

afgeschuurd.

 

 

 Buskam, de grootste zwerfkei van Duitsland

 

 

Het Duitse Oostzee-eiland Rügen is rijk aan grote zwerfblokken.

De nabijheid van het Deense eiland Bornholm plus omringende

rotsbodem van de Oostzee en het Zweedse vasteland is daar niet

vreemd aan. De kei heeft een geschat volume van ruim 600 kubieke

meter. Het gewicht wordt op 1.600.000 kg geschat. Hiermee is deze

kei veruit de grootste zwerfsteen is die momenteel in Duitsland

bekend is.

 

 

De steen is van graniet, maar ligt jammer genoeg op 7 m diepte in zee,

zo'n 350 meter uit de kust. Vanaf het strand bij de badplaats Göhren 

aan de zuidoostkust van Rügen kunt U de enorme steen in het Oostzeewater

zien liggen. Afhankelijk van de waterstand steekt de steen ca. 1,5

boven het water uit.

 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de granieten kei hoogstwaarschijnlijk

afkomstig is van het Deense eiland Bornholm. Het gesteente komt

namelijk overeen met  Hammergraniet, die in het noordwesten van 

dat eiland ontsloten is.


 

 

 

Buskam2009_klein

Voor zeevogels is de sterk afgeronde kei een ideale uitvalsbasis. Het oppervlak is wit van de uitwerpselen.

 

 Nog meer grote zwerfblokken zien?

 

 

Via onderstaande link krijgt u een lijst te zien met een groot aantal

verwijzingen naar opmerkelijke, beroemde, grote en reuzengrote

zwerfkeien in Duitsland.
 

 

http://www.strandsteine.de/findlinge.htm

 

 
 

 

Gellort_Kap_Arkona_klein  

Gellort, Kap Arkona op noordwest Rügen.

 

 De grootste kei van Denemarken

 

 

In het oosten van het Deense eiland Fünen bij Hesselager, ligt de

tot dusver grootste zwerfsteen van Denemarken. De enorme kei is

enige jaren geleden voor een groot gedeelte uitgegraven. Zijn enorme

omvang komt daarmee goed tot uitdrukking, zeker als je er voor staat.

De omtrek van de steen is ca. 46 meter! Zijn inhoud wordt geschat op 

370 m³ met een gewicht van dik 1 miljoen kg!

 

 

De Damen- of Hesselagerstenen, zoals de kei ook wel genoemd wordt, 

is een migmatietgneis, dus van metamorfe oorsprong. De herkomst ligt

waarschijnlijk in Zuid- of Midden-Zweden. Bij de kei staat een

informatiebord en er is een picknickplaats ingericht.

 

 

 

Damenstenen_2

De Damenstenen bij Hesselager op Fünen in Denemarken.

 

 

Terug

 

 

 

 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter