De Damestenen bij Hesselager op Fünen

 

 

 
Zwerfstenen heb je in allerlei formaten, maar één van de grootste, zo niet de allergrootste, ligt in een open keileemlandschap in het oosten van het Deense eiland Fünen, bij het plaatsje Hesselager. Die steen ligt er niet zo maar. Reuzen hebben er de hand in gehad of beter gezegd, een reuzenvrouw.


 

Stenen spreken tot de verbeelding, grote stenen zeker. In Drenthe was het een

uitgestorven volk van reuzen die hunebedstenen opstapelden en er lol in hadden

om elkaar met die keien te bekogelen. In Denemarken op het eiland Fünen

hadden ze vroeger ook een reus, of liever gezegd een reuzin, want die had je

natuurlijk ook, wilde je kleine reusjes krijgen.


 

 

Kaart Fünen Hesselager

 

 
 

Vlak ten oosten van Fünen ligt het smalle, langgerekte eiland Langeland. Net als

op Fünen ligt het daar vol met zwerfkeien.

 

Lang geleden, hoe lang is ons al weer enige tijd ontschoten, woonde op Langeland

een vrouwelijke reus. Ze leek op een mensenvrouw, alleen was bij haar alles een

maatje groter. Als ze over het brede water uitkeek zag ze in de verte het plaatsje

Svindlinge op Oost-Fünen liggen. En daar was iets grondig mis. Men had er een kerk

gebouwd met een toren die, anders dan gebruikelijk, van een opvallende spits was

voorzien. Dat nu vond ze maar niks, want veel te frivool. Kerktorens in Denemarken

horen een zadeldak te hebben met een trapgevel er tegen aan geplakt, maar zonder spits! Tijd

dus om te handelen...


 

 

Kerk Svindlinge Fünen

De torenspits van de kerk van Svindlinge op Fünen (Dk.).

 


 

Ze zocht in de omgeving naar een geschikte steen. Eentje van een behoorlijk

formaat, dat spreekt, nam die in de hand en gooide de kei met een flinke vaart

naar de kerk van Svindlinge. Haar bedoeling was om daarmee de torenspits te raken,

want die moest er af. Alleen schatte ze de afstand iets verkeerd in. Dat hebben

mensen ook vaak als ze over een grote afstand iets willen raken. Het lijkt allemaal

veel dichterbij, vooral als het weer meewerkt en het zicht goed is. Voordat de kei

maar in de buurt van Svindlinge kwam plonsde die met veel geweld in het water.

Met de hand een steen gooien was dus geen optie.

 

Wat nu? Goede raad was duur. Ze besloot één van haar lange kousen uit te trekken

en die te gebruiken als steenslinger. Daarmee zou ze de kerk van Svindlinge zeker

kunnen raken. Jammer voor haar en tegelijk een zegen voor de kerk, ook nu lukte

het niet om de steen in de goede richting te gooien. De enorme kei sloeg met een

sierlijke boog in op een akker in de buurt van Hesselager, op de plaats waar hij

tegenwoordig nog ligt.

 


 

 

Damestenen_Hesselager Damestenen_reuzin

De Damestenen bij Hesselager op het Deense eiland Fünen.

Een schoonheid? Nee, niet bepaald, maar groot was ze wel.


 

 

Het verhaal wil dat de kei, hoewel die oorspronkelijk al aardig aan de maat was,

in de tijd dat hij bij Hesselager in het veld lag, flink in grootte is gegroeid. Pas

nadat men de kei voor een flink deel had vrij gegraven, hield het groeien op. En zo

ligt hij er nog, een enorme gneis met een omvang van zo’n 46 meter, met aan zijn

voet een kleine vijver.

 

Geloof het of niet, U kunt zichzelf overtuigen door er naar toe te gaan en plaats te

nemen aan de picknicktafel. Kijk van daaruit een tijdje naar de kei. Het lijkt net

alsof hij nog groeit....


 

 

Damestenen Hesselager Fünen

De Damestenen bij Hesselager is deels uitgegraven om de enorme omvang van de kei duidelijk te maken. De steen is van gneis en waarschijnlijk afkomstig uit Zuid-Zweden.

 

 

Terug

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter