Dit keileemtype staat ook bekend als ‘schollenleem’. In een aantal

ontsluitingen op het noordeinde van de Hondsrug zijn in het verleden

op en ingebed in de Nieuweschootkeileem geïsoleerde platen, lenzen

en pakketten rossigbruine, sterk kleiïge keileem aangetroffen. Lithologisch

komt deze keileem overeen met het in de literatuur beschreven Voorst-type.

 

 

Voorstkeileem is ook aangetroffen temidden van de rode oostbaltische

keileem en dito smeltwaterafzettingen op de top van de oostelijke

Hondsrugtak langs de N33 bij Gieten. Verder is hetzelfde keileemtype, ook in ontkalkte toestand (=Oudemirdum-type) aangetroffen in Emmen (Hondsrugtunnel en op het terrein van de nieuwe dierentuin). Verschijningsvorm en grootte van de

schollen, alsook de omgeving waarin de Voorstkeileem voorkomt, zijn op

beide locaties in hoge mate vergelijkbaar. Ook bij Gieten begeleiden

opvallend rossig gekleurde grofkorrelige smeltwaterzanden, met hier en

daar kriskrasgelaagdheid, de Voorst-keileem. In de randpartijen van de

smeltwaterzanden zijn dunne banden en slierten Voorstkeileem aanwezig.

 

 

Karakteristiek in dit keileemtype zijn de talrijke kleine (< 5cm) kalkconcreties.

Qua uiterlijk komen ze overeen met de bekende lösspoppetjes uit

Zuid-Limburgse lössafzettingen. Het Voorst-type bij Gieten kon worden

herkend aan de talrijke kalkconcreties die er in voorkwamen. Ze onderscheiden

zich niet van die uit de Voorstkeileem in Groningen en in Emmen. 

 

 

 

Het gehalte aan kleiïge bestanddelen in de Voorstkeileem is bijzonder hoog,

meer dan 90% is afslibbaar. Het aantal zwerfstenen is gering. De samenstelling

is oostbaltisch, gezien de dominantie van rapakivi’s onder de kristallijne

zwerfstenen. Kalkstenen in onverweerde Voorstkeileem hebben als kenmerk

dat ze over het algemeen een glanzend gepolijst oppervlak bezitten waarop

talrijke gletsjerkrassen te zien zijn.
 

 

 

Profiel_Voorstkeileem_-_Gieten Voorstkeileem_met_kalkconcreties_-_Gieten

Profiel met Voorstkeileem afgedekt door een pakket smeltwaterzand - Gieten (Dr.).

 

 

Voorstkeileem met kalkconcreties. Dit keileemtype is kleirijk - Gieten (Dr.).

 

 

Voorstkeileem_-_Kreupelstraat_Groningen Keileempoppetjes_-_Kreupelstraat_Groningen
Voorstkeileem in droge toestand. De talrijke kleine kalkconcreties zijn duidelijk zichtbaar - Kreupelstraat, Groningen. Kalkconcreties uit Voorstkeileem - Kreupelstraat Groningen.

 

 
© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter