Hunebedcentrum Borger (Dr.)

 

 

Hunebedcentrum

 


 


Het Hunebedcentrum in Borger op de Drentse Hondsrug zet u op het spoor naar

de prehistorie, naar een tijd dat de eerste boeren zich in Drenthe vestigden. Deze trechterbekerboeren, zoals ze genoemd worden, bouwden de indrukwekkende

hunebedden, waarvan er in het Drentse landschap nog 54 zijn te bewonderen.

De meeste liggen op de Hondsrug, waaronder ook het grootste hunebed (D26)

van ons land. Dit imposante monument uit de steentijd ligt pal naast het

Hunebedcentrum in Borger.

In het museum wordt het verhaal verteld over deze mysterieuze steentijdgraven

en de mensen die ze hebben gebouwd.

Nieuw bij het Hunebedcentrum is de unieke Keientuin. Op het buitenterrein naast

het museum liggen over een groot oppervlak vele tienduizenden zwerfkeien. Ze

zijn bij het wegsmelten van het landijs in de voorlaatste ijstijd in het Drentse

landschap achtergebleven. In de Keientuin zijn veel bekende gidsgesteenten uit Scandinavië te

zien. Tientallen grote zwerfkeien zijn gedetermineerd en van een infobordje voorzien. Bij

een groot aantal typische zwerfstenen zijn 'vensters' aangebracht. De stenen zijn op

die plaatsen geslepen en gepolijst, zodat U kunt zien hoe de kei er van binnen uit

ziet. Vanaf een uitzichtspunt heeft U een fraai uitzicht over de keientuin. Op dit punt is ook een

groot informatiebord geplaatst met het verhaal over landijs en ijstijden. De keientuin

is met zijn talrijke paden voor iedereen toegankelijk.

 

 

http://www.hunebedcentrum.eu/ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------IJstijdenmuseum Buitenpost (Fr.)

 

 

IJstijdenmuseum_Buitenpost

 Het IJstijdenmuseum is door een aantal amateur-archeologen en

zwerfsteenliefhebbers opgezet. In het museum is veel aandacht voor de

ontwikkelingsgeschiedenis van het Friesche zandlandschap. In

de korte tijd van zijn bestaan heeft het museum een aantal fraaie verzamelingen

kunnen verwerven en onderbrengen. Vooral de zwerfsteenverzamelingen van

H. Heidstra en J. Veenstra zijn de moeite van het bekijken waard. De talloze

gepolijste zwerfstenen, waaronder veel gidsgesteenten, zijn aandachtstrekkers.

 

 

Naast zwerfsteengeologie krijgt ook de archeologie uitgebreide aandacht. Een mooi

informatief museum met annex een fraaie buitentuin waar U als bezoeker welkom

bent.

http://www.ijstijdenmuseum.nl/wb/
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Universiteitsmuseum Groningen

 

 

 

Universiteitsmuseum_2   Universiteitsmuseum

 In 1985 werd de afdeling geologie van de universiteit in Groningen opgeheven. 

De omvangrijke collecties van het  bijbehorend Geologisch Museum zijn toen

overgebracht naar het Universiteitsmuseum. Dat betekende een verhuizing van

zo'n 30.000 stuks mineralen, gesteenten, fossielen en kristalmodellen, waarvan de oudste

stukken afkomstig zijn uit de nalatenschap van prof. Petrus Camper (1723 - 1789).

 

 

In 2008 werden de zwerfsteen- en mineralencollecties door de sluiting van het Natuurmuseum in Groningen ook naar het Universiteitsmuseum overgebracht. In de

museumzaal op de eerste verdieping is een grote vitrine ingericht met bijzonder

fraaie, kleurige mineralen en kristalgroepen.

 

 

http://www.rug.nl/science-and-society/university-museum/
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Gelders geologisch Museum - Velp (Gld.)

 

 

 Gelders_Geologisch_Museum

 De oprichting van het Gelders Geologisch Museum in 1995 is te danken

aan de grote inzet van een aantal vrijwilligers. Nog steeds vormen zij

de ruggegraat van het museum. De omvangrijke mineralencollectie van de

initiatiefnemer, wijlen de heer Van Dam, vormt de basis van het museum.

 

Door de jaren heen is de museale collectie uitgebreid met donaties en

aankopen. Op de begane grond zijn in een aantal ruimten de mineralen

tentoon gesteld. Ook vindt U daar een expositiehoek en de uitgebreide museumwinkel. De

bovenverdieping is gereserveerd voor noordelijke en zuidelijke zwerfstenen

en fossielen. De zwerfstenen zijn volgens de gebruikelijke indeling en

samenstelling overzichtelijk in vitrines ondergebracht. Het museum in Velp is

zijn status van klein maar fijn meer dan waard. Een aanrader, ook voor

kinderen.

 

http://www.geologischmuseum.nl/
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Natuurmuseum 'Natura Docet'(Ov.)

 

 

Natura_docet_2 

 Natura Docet is het oudste regionaal natuurhistorisch museum in Nederland.

De naam betekent letterlijk 'De natuur onderwijst'. Bijna een eeuw geleden,

in 1911, legde dorpsonderwijzer Bernink er de grondslag voor. In 1921

verhuisde hij, genoodzaakt door zijn aangroeiende collecties, naar de huidige

locatie. Belangrijk in het museum zijn de zoölogische en geologische collecties en dito exposities.

Zwerfstenen en zwerfsteenfossielen maken hier een belangrijk onderdeel van uit. 


 

http://www.wonderryck.nl/
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Geologisch Museum Hofland - Laren (N.H.)

 

 

Geologisch_Museum_Hofland_-_Laren_N

 Museum Hofland, te Laren, is gevestigd in het oude tolhuis naast het St.Janskerkhof,

van oudsher het centrum van het Gooi. Het museum is 38 jaar geleden opgericht in

nauw overleg met de gemeente Laren, aan wie de amateurgeoloog Lucas Hofland bij

zijn overlijden in 1969 zijn zwerfstenencollectie had nagelaten. Sindsdien is de

collectie uitgebreid door diverse aanwinsten en schenkingen. Op een overzichtelijke

wijze zijn in het museum talrijke deels gepolijste noordelijke en zuidelijke zwerfstenen

tentoon gesteld. De tuin bij het museum is als keientuin ingericht. 

 

http://www.geologischmuseumhofland.nl/
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Natuurmuseum Nijmegen (Gld.)

 

 

Nijmegen_natuurmuseum_2

 In het Natuurmuseum Nijmegen kan jong en oud kennis maken met natuur

en landschap van de regio. Het museum heeft een grote verzameling opgezette dieren,

planten en zwerfstenen, waaronder een grote collectie noordelijke zwerfstenen.

De zwerfstenen zijn voor een belangrijk deel gevonden in het Gelderse

rivierengebied en aangrenzend Duitsland. Regelmatig zijn er wisselexposities

over allerlei natuuronderwerpen. Ook het monumentale pand is de moeite

van het bezoeken waard. Het museumgebouw is een voormalige synagoge

ontworpen door architect Oscar Leeuw. 

 

http://natuurmuseum.nl/
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 In Noord-Duitsland zijn door de rijkdom aan ijstijdafzettingen met zwerfstenen

en zwerfsteenfossielen in de loop van de tijd talloze verzamelingen van

kristallijne zwerfstenen en fossielen aangelegd.  Anders dan in Nederland 

komen in Noord-Duitsland zwerfstenen voor uit drie verschillende ijstijden.

De meeste zwerfsteenverzamelingen zijn door particulieren samengesteld en

zijn later in lokale of universitaire musea ondergebracht. Via de onderstaande

link krijgt U een overzicht van de verschillende musea met zwerfsteen-

verzamelingen en de plaatsen waar ze gevestigd zijn.

 

http://www.strandsteine.de/Museen.htm
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terug

 

 

 

 

 

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter