Afwijkende weergave

Op dit moment wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de website voor tablets en mobiele apparaten. Het kan zijn dat de weergave hier en daar nog niet optimaal is. Wij vragen daarvoor uw begrip.

  

 

Hoe sterk rhombenporfieren van elkaar kunnen verschillen, kan

iedere verzamelaar uit eigen ervaring vaststellen. Op plaatsen

waar ze veel voorkomen, zal men constateren dat het

moeite kost om twee identieke exemplaren te vinden. Ondanks

de kleurvariaties, de aantallen eerstelingen en de vorm en grootte daarvan,

verschillen ze in chemische opzicht niet of nauwelijks.


Door de macroscopische verschillen die rhombenporfieren laten zien

is het de moeite waard om te zien of een aantal van de vondsten tot op

type-niveau gedetermineerd kan worden. We moeten rekening

houden met het feit dat binnen een bepaalde lava-afzetting in

het Oslogebied variaties optreden. Zo wisselt het aantal eerstelingen, maar ook of er kleine gasbelletjes in zijn achtergebleven die later al of niet met secundaire mineralen zijn opgevuld.

Verder moet rekening gehouden worden met het feit dat verschillende

rhombenporfiertypen op elkaar lijken. Hier komt nog bij dat de

herkenning van een betreffend RP-type in afhangt van hoe de

eerstelingen in de zwerfsteen aangesneden zijn. De enigszins

platte veldspaatfenokristen zijn vaak door lavastroming planparallel

gerangschikt. Aan de ene zijde van de steen kijken we daardoor

tegen voornamelijk smalle dwarsdoorsneden aan, terwijl de vlakken

daar min of meer loodrecht op ogenschijnlijk veel grotere en ook

anders gevormde doorsneden tonen.


Zwerfstenen van rhombenporfier zijn daarom lang niet altijd tot

een bepaald type te herleiden, terwijl aan de andere kant de

gedetermineerde typen wel eens onjuist kunnen zijn. Deze

onzekerheden hoeven geen belemmering te zijn om te proberen

of in onze zwerfstenen een bepaald rhombenporfier type (=RP-type) te herkennen is. Dat een zekere mate  van subjectiviteit hierbij een rol speelt mag duidelijk zijn.


 

 

Rhombenporfier_RP1_-__Werpeloh_Dld.2 Rhombenporfier_RP1___Klsas-type_-_Werpeloh_DldJPG Rhombenporfier_RP1_-_Torup-strand_Jammerbocht_Denemarken

Rhombenporfier, type RP1, Kölsas - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.).

 

Rhombenporfier, type RP1, Kölsas - Zwerfsteen van Werpeloh (Dld.). Rhombenporfier, type RP1, Kölsas - Zwerfsteen van Torup-strand, Jammerbocht, Denemarken.

 


 

Zeker is dat we een rhombenporfier nooit

kunnen koppelen aan een exacte plaats van herkomst in het Oslogebied.

In onderstaande foto-overzichten krijgt U een indruk van de

veelvormigheid van dit fascinerende vulkanische gesteente. Het

eerste overzicht toont een aantal rhombenporfieren uit Werpeloh

in Duitsland. Daarnaast kunt U een album aanklikken met op

RP-nummer gedetermineerde zwerfstenen van rhombenporfier,

eveneens voornamelijk afkomstig uit Werpeloh.In de overige foto-albums komen rhombenporfieren aan bod die in

Noord-Nederland, het Deense Jutland en langs de kust van Vesteroya

zuidelijk van Sandefjord in Noorwegen zijn verzameld en gefotografeerd.

Opvallend is het verschil in uiterlijk tussen de Noors/Deense en Duitse

zwerfstenen uit het Emsland, een verschil dat geheel te wijten is aan

verschil in verwering. Zwerfstenen uit Jutland en Zuid-Noorwegen

dateren uit het Weichselien, die van Ostfriesland en het Emsland

komen uit het Elsterien, twee ijstijden ouder. Dat scheelt al gauw

250.000 jaar verweringstijd. 

 

 

Hoe bekijkt U de foto's?


 

Door op het gewenste albumplaatje te klikken opent U het

foto-album.
 

 

alt alt

Rhombenporfieren van Werpeloh (Dld.)

Rhombenporfiertypen van Werpeloh en Ostfriesland (Dld.)

Rhombenporfieren uit Noord-Nederland

alt alt

Rhombenporfieren Noord-Jutland, Denemarken

Rhombenporfieren uit Noorwegen

Rhombenporfiertypen Noorwegen

 

 

 

 

 

 

  

 

 

© 2010-heden Kijkeensomlaag.nl
Flag Counter